‘Supercomputer’ voorspelt waar de sprinkhanen in Afrika zullen toeslaan

Bron: nd.nl

Datum: 6 maart 2020

In de strijd tegen de sprinkhanen die complete landbouwgronden in Oost-Afrika kaalvreten, wordt nu een ‘supercomputer’ ingezet. Het apparaat voorspelt de bewegingen van de insecten, zodat landen zich beter kunnen voorbereiden.

Nairobi

Al maandenlang heeft Oost-Afrika, en inmiddels ook Azië, te maken met grote sprinkhanenzwermen die zich tegoed doen aan landbouw- en weidegronden. In veel landen gaat het om de ergste plaag in 25 jaar; Kenia kreeg zelfs de afgelopen zeventig jaar niet met een dergelijke uitbraak te maken.
Honderdduizenden hectares aan gewassen zijn inmiddels verloren gegaan, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Nu Afrika aan de vooravond van een nieuw oogstseizoen staat en de sprinkhanen nog steeds een bedreiging vormen, komt de voedselzekerheid van 25 miljoen mensen in gevaar.
Lees ook Tegen de sprinkhanen staan boeren in Afrika machteloos

Om de plaag beter het hoofd te kunnen bieden, wordt in het regionale klimaatcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi (ICPAC) een ‘supercomputer’ ingezet: een computer met een buitengewoon groot rekenvermogen.
Het apparaat, dat is gesponsord door het Verenigd Koninkrijk, gebruikt satellietgegevens om de sprinkhanenzwermen te volgen en brengt daarnaast de windsnelheid en -richting, temperatuur en regenval in kaart. Daarmee kan de volgende locatie van de zwermen voorspeld worden. Dat gebeurt met grote nauwkeurigheid: in 90 procent van de gevallen heeft de computer het goed.
Met de informatie kunnen landen zich beter voorbereiden. Het scenario van grote voedseltekorten wordt daardoor hopelijk vermeden, zegt Kenneth Mwangi, satellietspecialist bij ICPAC, tegen The Guardian. De focus ligt volgens hem op het voorkómen dat jonge sprinkhanen volwassen worden. Een volwassen sprinkhaan legt namelijk eitjes, ‘wat weer leidt tot een nieuwe plaag. We willen regeringen vroegtijdig adviseren, voordat een opleving plaatsvindt’.

‘s nachts werken

Met hulp van onderzoekers, die informatie aanleveren over bodemvocht en vegetatie, wordt daarnaast voorspeld waar al eitjes zijn gelegd.
Het bestrijden van de sprinkhanenzwermen bleek tot nu toe extreem moeilijk. Dat komt onder meer doordat landen gebrek hebben aan het juiste materiaal, zoals chemicaliën of sproeivliegtuigen, maar ook doordat ze niet goed wisten waar ze te werk moesten gaan. Sprinkhanen verspreiden zich snel. De zwermen die Afrika teisteren, kunnen op een dag een afstand van 150 kilometer afleggen. De kans dat kostbare bestrijdingsmiddelen op een verkeerde plek worden ingezet, is dus groot.
Het voordeel van de ‘supercomputer’ is dat ‘landen nu weten waar ze hun bestrijdingsmaatregelen moeten inzetten’, zegt Abubakr Salih Babiker, een meteoroloog en klimaatwetenschapper bij ICPAC, tegen de BBC. ‘Als ze middelen hebben, bijvoorbeeld een vliegtuig dat pesticiden sproeit, kunnen ze die in een specifiek gebied gebruiken, in plaats van dat ze ongericht en ongeorganiseerd te werk gaan.’
Oeganda is daar volgens hem daarvan een succesvol voorbeeld. De overheid van het land gebruikte de voorspellingen van de computer en zette onder meer het leger en vrijwilligers in om de insecten te bestrijden. Daarbij gingen ze ‘s nachts te werk, omdat de sprinkhanen zich dan niet voortbewegen. Onlangs vertelde majoor-generaal Samuel Kavuma tegen The Guardian dat eerst de volwassen insecten worden gedood. ‘Dan gaan we op zoek naar eitjes, die we vernietigen.’ <

WAT IS EEN EUR-MED EN WANNEER HEB IK DIE NODIG?

Bron: customssupport.nl

Datum: 5 maart 2020

Geschreven door Kelsey Schenk  Geplaatst op 4 maart, 2020  In Algemeen nieuws 0

In een eerdere artikel over import- en exportdocumenten legden we al uit wat een EUR1 certificaat is. Zoals een EUR1 certificaat een soort Certificaat van Oorsprong is, is de EUR-MED op zijn beurt weer een soort EUR1.

Wat is een EUR-MED?

Een EUR-MED is een certificaat dat gebruikt kan worden bij het handelsverkeer tussen landen van de zogenaamde Pan-Europese Mediterrane Cumulatie. Wanneer je goederen exporteert naar een Pan-Euro Med land, hoef je geen invoerrechten te betalen, of je betaald een verlaagd tarief.

Om in aanmerking te komen voor een EUR-MED certificaat moeten de goederen die je wil verschepen in de Europese Unie geproduceerd zijn, of de goederen moeten zodanig in de Europese Unie zijn bewerkt, dat ze als “geproduceerd in de EU” zijn aan te merken. Verder moeten de goederen nog aan bepaalde eisen voldoen. Die eisen verschillen per HS-Code. Tenslotte moeten die eisen ook nog gelijk zijn in beide landen. Dat wordt Variable Geometry genoemd.

Welke landen zitten er in de Pan-Euro-Med Cumulatie?

De volgende landen maken deel uit van het Pan-Euro-Med verdrag:

  • the EU,
  • the EFTA States (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein),
  • the Faroe Islands,
  • the participants in the Barcelona Process (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine (This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.), Syria, Tunisia and Turkey),
  • the participants in the EU’s Stabilisation and Association Process (Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.),
  • the Republic of Moldova.

Lees hierover meer in dit artikel op de site van de Europese Comissie.

Waar kan ik een EUR-MED certificaat aanvragen?

Je kunt een EUR-MED Certificaat aanvragen bij de Kamer van Koophandel. De Douane moet uiteindelijk het certificaat valideren. Je hoeft alleen een certificaat aan te vragen als de totale waarde meer is dan EUR 6.000,-. Als de waarde lager is, is een factuurverklaring genoeg. Je moet dan nog steeds wel kunnen aantonen dat de goederen een preferentiële oorsprong hebben.

Je kunt ook een factuurverklaring gebruiken in plaats van een EUR-MED, maar die verklaring moet dan wel worden opgemaakt door een daartoe bevoegde exporteur. Een bevoegde exporteur heeft de vergunningen die nodig zijn voor het mogen opmaken van Certificaten van Oorsprong.

Heb ik een EUR-MED Certificaat nodig als ik exporteer naar een Pan-Euro-Med land?

Een EUR-MED Certificaat is niet verplicht bij het exporteren naar een Pan-Euro-Med land. Als je geen invoerrechten wilt betalen, of gebruik wilt maken van de verlaagde tarieven heb je er wel eentje nodig. Zonder certificaat betaal je het hoogste van toepassing zijnde tarief.

Als je graag hulp wilt bij het aanvragen van een EUR-MED, of als je vragen hebt over import- of exportgerelateerde zaken, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Handelsafspraken met Afrika om migratiestromen te voorkomen

Bron: friesdagblad.nl

Datum: 4 maart 2020

Nieuwe stromen van migranten in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland bepalen het nieuws. Niet onbelangrijk in dat verband: de Europese Unie blijft werken aan verbetering van de relaties met Afrika. Morgen komt de Commissie met een nieuw actieplan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel schudt de hand van de Angolese president?? tijdens de vorige top tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan. AFP

Holle kinderoogjes. Sprinkhanen die oogsten vernietigen. Bittere armoede in dorpen en steden. Uitzichtloosheid onder jonge Afrikanen die langs allerlei wegen proberen voet op Europese bodem te zetten. Dat beeld zit al tientallen jaren tussen onze oren.

Dertig jaar geleden zei een toenmalig lid van het Europees Parlement tegen me: ,,Wanneer we niet met geld uit de Europese Unie over de brug komen, zullen de Afrikanen het wel komen halen.” Dat waren profetische woorden. Langzaam maar zeker zijn de Europese Unie, de Europese lidstaten en zijn gewone burgers wakker geworden.

Als je op volwassen wijze met elkaar handel drijft, dan blijkt dat voor iedereen beter te zijn

Het jaar 2020 is niet meer een breukjaar, maar wel belangrijk om tot volwassen relaties te komen tussen de Europese Unie en wat sinds een kleine twintig jaar de Afrikaanse Unie heet. Die Unie is opgezet naar het voorbeeld van de Europese Unie, met een hoofdkwartier in Addis Abeba (Ethiopië) en een Pan-Afrikaans parlement, dat is gevestigd in Midrand (Zuid-Afrika). Ver dus van het hoofdkantoor van de Commissie van de Afrikaanse Unie en met leden, die ook lid zijn van de parlementen in de 55 lidstaten. De volksvertegenwoordigers moeten hun macht dus nog veroveren, maar er is een opening naar meer democratische verhoudingen, zeggen deskundigen.

De kalender leert het volgende. Op 12 en 13 december 2019 gaf de Europese Raad aan de Commissie opdracht de volgende topbijeenkomst in oktober 2020 voor te bereiden. Dergelijke Europees-Afrikaanse topbijeenkomsten vinden eens in de drie jaar plaats. De vorige was in 2017 in Abidjan.

Handel

Op weg naar die bijeenkomst van regeringsleiders in oktober, ging de Europese Commissie vorige week met 21 leden op bezoek bij de collega’s van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba. De reis was bedoeld als kennismaking voor de nieuwe Commissie. Maar ook was het een voorbereiding op morgen. Dan wordt in Brussel een nieuw beleidsplan voor de betrekkingen tussen Afrika en de Europese Unie gepresenteerd. Dat beleidspapier ligt eerst voor op een beraad van Europese en Afrikaanse ministers in mei in Kigali (Rwanda). De resultaten daarvan worden voorgelegd aan de top in Brussel in oktober.

Waarover gaat het? Het belangrijkste politieke punt is dat handel de beste weg is voor verheffing uit de armoede van grote delen van de bevolking. Het is tijd voor nieuw denken. Ja, we moeten nog wel de Afrikanen steunen in zaken als gezondheidszorg, babyzorg, schoon water, betere landbouw en vooral onderwijs. Maar deze klassieke vormen van ontwikkeling moeten meer en meer in het kader worden gezet van normale vormen van handel.

Voor iedereen beter

Klassieke economische theorie: als je handel drijft met elkaar, is dat voor beide partijen gunstig. In het kader van de uitbreiding van de Europese Unie is dat al eens onderzocht. Resultaat daarvan was dat elke uitbreiding voor alle partners beter was. Soms moeten er wel meerdere jaren of zelfs decennia overheen gaan, om die resultaten echt te zien. Maar als je op volwassen wijze met elkaar handel drijft, dan blijkt dat voor iedereen beter te zijn.

Daar zien we de theorie achter een voorstel waar de Europese Commissie wellicht morgen mee komt. Dat voorstel is om Afrika op gelijke voet toe te laten tot de handel op de Europese interne markt. In andere woorden: stel die Europese markt zonder heffingen open voor de Afrikanen. Dat is niet nieuw, het is versterking van al bestaand beleid.

Geen medelijden hebben

Verder op de agenda voor de toekomst: onderwijs, klimaatbeleid, duurzaamheid, versterking van digitale communicatie op het Afrikaanse continent. Eigenlijk spreekt dat allemaal voor zich. Alleen, we hadden het nog niet zo tussen de oren als het ging om al die plaatjes met schreeuwende armoede op het Afrikaanse continent. Wat we dus in ieder geval niet moeten doen, denkt de Europese Commissie, is Afrika als zielig en armoedig zien. Het is een rijk continent met veel mogelijkheden op het gebied van grondstoffen, natuur en slimme mensen.

Maar het sluitstuk van dit alles is ook van belang. Geopolitiek is het van belang dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika ook volwassen worden. Vredesbeleid, goed bestuur en goede infrastructuur zijn van groot belang. De samenwerking zal de Europese Unie ook de komende jaren nog handenvol geld kosten. Maar het is dat waard: je voorkomt migratiestromen, die worden gedreven door armoede en uitzichtloosheid. Geld dat daaraan nog moet worden besteed, kan heel wat beter in die moderne vormen van economische en sociale samenwerking worden gestoken. Anders doet China het.

Aanvoer uit China 15 procent van totale aanvoerwaarde in 2018

Bron: cbs.nl

Datum: 3 maart 2020

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

In 2018 kwam ter waarde van 113 miljard euro aan goederen uit China Nederland binnen, 15 procent van de waarde van alle inkomende goederen in dat jaar. Drie kwart van deze goederen verlaat Nederland weer. Deze goederen uit China maken bijna een vijfde uit van alle goederen die Nederland weer verlaten voor doorvoer en wederuitvoer naar andere landen. Dit meldt het CBS in de publicatie Internationale goederenstromen 2018.

Het aandeel van de bestemming China in de waarde van het totale uitgaande transport dat Nederland in 2018 verliet was met 5 procent kleiner dan het belang bij de inkomende goederenstromen. Goederen uit China komen vooral per container naar Nederland, van alle aangevoerde goederen in containers kwam ruim 30 procent uit China. 
In gewicht is het aandeel van de goederenstromen met China kleiner. De aan- en afgevoerde goederen hebben een relatief hoge gemiddelde waarde per kilogram in vergelijking met de goederenstromen met andere landen.

Toon tabel

Bijna 10 procent van de aanvoer voor binnenlands gebruik uit China

Ruim 20 procent van de aangevoerde goederen uit China zijn bestemd voor binnenlands gebruik, zoals consumentengoederen in winkels en input voor Nederlandse bedrijven. Dit is een aandeel van 9 procent in de totale waarde van de aangevoerde goederen voor binnenlands gebruik in Nederland.   

China heeft vooral een groot aandeel in de invoerwaarde van machines en elektronica (25 procent) en textiel, leer en producten daarvan (21 procent). Van overige goederen, zoals drukwerk, meubels en diverse industriële producten, komt een kwart uit China. China’s bijdrage aan de invoer voor binnenlands gebruik van kolen, aardgas, ruwe aardolie, cokes, aardolieproducten, afval en secundaire grondstoffen is zeer gering.

Toon tabel

Groter aandeel China in aanvoer voor wederuitvoer en doorvoer

Naast aanvoer voor gebruik in Nederland gaat 75 procent van de aangevoerde goederen uit China via doorvoer en wederuitvoer weer naar andere landen. Het aandeel van Chinese goederen in de waarde van deze stromen is groter dan bij de invoer voor binnenlands gebruik: 19 van de doorvoer en 16 procent van de aanvoer voor wederuitvoer.

China’s bijdrage aan de waarde van de inkomende doorvoer was het grootst voor machines en elektronica, textiel en leer, overige minerale producten en overige goederen. De doorvoer is vooral bestemd voor andere EU-landen, en daarvan in het bijzonder de buurlanden Duitsland en België. Ook voor de invoer voor wederuitvoer geldt dat China’s aandeel het grootst is voor de overige goederen, textiel/leer en machines/elektronica.

Toon tabelAandeel China in invoerwaarde voor wederuitvoer en doorvoer, 2018 (%)

Bronnen

Relevante links

Betalingsverwerker Adyen maakt stormachtige groei door

Bron: ad.nl

Datum: 2 maart 2020

De Nederlandse betalingsdienstverlener Adyen.
De Nederlandse betalingsdienstverlener Adyen. © ANP

Betalingsverwerker Adyen maakt een stormachtige groei door. De Nederlandse onderneming, die de betalingen regelt voor duizenden bedrijven wereldwijd, deed afgelopen tijd weer goede zaken met de aanwas van nieuwe klanten. Mede hierdoor ging ook de winst flink omhoog. 

Naar eigen zeggen profiteert het bedrijf sterk van de groeiende populariteit van onlineshoppen en de opkomst van digitale betaalvormen, waarmee geen contant geld meer gemoeid is.

In totaal verwerkte Adyen vorig jaar circa 240 miljard euro aan betalingen. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder. De jaaropbrengsten voor Adyen gingen met 43 procent omhoog naar 497 miljoen euro. Het ging ook goed met de winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 54 procent tot 279 miljoen euro. Onder de streep bleef 204 miljoen euro over, tegen dik 131 miljoen euro in 2018.

Alipay

De belangrijkste nieuwe samenwerkingsdeal was met AliPay. Daardoor gaat Adyen ondersteuning bieden aan de Chinese webwinkelgigant Alibaba. Verder zal Adyen voortaan betalingen regelen van de apps van McDonald’s. Het betalingssysteem van Adyen wordt stap voor stap beschikbaar gemaakt voor verschillende markten van de fastfoodketen. Eerder werden al grote namen als Facebook, Spotify, Uber en Netflix binnengehaald.

Adyen gaat ervan uit de komende tijd sterk te kunnen blijven groeien. De onderneming houdt vast aan zijn financiële doelstellingen die in 2018 bij de beursgang naar buiten waren gebracht. Daarbij gaat het bedrijf onder meer uit van een winstmarge van meer dan 55 procent voor de lange termijn. Afgelopen jaar zat Adyen daarboven met een marge van 56 procent.

Joop Wijn

Ook is bekend geworden dat oud-CDA-politicus Joop Wijn binnenkort vertrekt bij het fintechbedrijf. Wijn was onder meer minister van Economische Zaken en staatssecretaris van Financiën in verschillende kabinetten-Balkenende. 

Hij ging in 2017, na een aantal jaren bij ABN AMRO gewerkt te hebben, aan de slag bij Adyen, waar hij als bestuurder verantwoordelijk werd voor strategie en risico. Inmiddels heeft hij het idee dat zijn taak erop zit. Volgens Adyen was Wijn vooral belangrijk bij het hele proces rond de beursgang van het bedrijf en het verkrijgen van een bankvergunning.

Escalatie rond strijd Idlib dreigt: 33 Turkse militairen gedood bij luchtaanval

Bron: nos.nl

Datum: 28 februari 2020

Een konvooi van Turkse militairen in Idlib AFP

Bij een bombardement van de Syrische luchtmacht in de provincie Idlib zijn 33 Turkse militairen omgekomen. Dat heeft de gouverneur van de Turkse grensprovincie Hatay gezegd. Volgens hem raakten 36 militairen gewond.

Niet bevestigde berichten spreken van een Russisch bombardement. Doden en gewonden zouden naar een ziekenhuis in de Turkse grensplaats Reyhanli zijn gebracht.

Het is het grootste aantal Turkse doden in Idlib op een dag. De situatie in Idlib was al uiterst gespannen. Dit weekend loopt het ultimatum af dat president Erdogan het Syrische leger heeft gesteld. Dat moet zich terugtrekken achter een bestandslijn die hij in 2017 met Rusland en Iran overeenkwam. Zo niet, dan zal Erdogan de door de Syriërs omsingelde Turkse observatiepunten in het gebied “hoe dan ook bevrijden”.

Turkije heeft de afgelopen weken duizenden militairen naar Idlib gestuurd om de opmars van het Syrische leger te stuiten. Door die opmars zitten honderdduizenden vluchtelingen klem tussen de oprukkende Syriërs en de Turkse grens. Turkije wil hen niet toelaten, omdat het al miljoenen Syrische vluchtelingen op zijn grondgebied heeft.

“Dit lijkt een ongekende escalatie in Idlib”, zegt correspondent Melvyn Ingleby. “Turkse media hebben het al over mogelijke wraakacties van het Turkse leger. Ze willen daarmee uitstralen dat er een hard antwoord komt op deze aanval.”

Een Turkse functionaris zei vanavond tegen persbureau Reuters dat Turkije Syrische vluchtelingen niet langer wil tegenhouden bij de grens. Officiële bevestiging daarvan is er niet. De berichten moeten volgens Ingleby gezien worden als een manier om de druk op Europa op te voeren.

“Als Turkije in Idlib in directe confrontatie komt met het Assad-regime, dan heeft Turkije steun nodig van de NAVO. Die steun is er nog niet concreet gekomen. Ankara wil een signaal afgeven: Turkije kan de situatie niet alleen aan en rekent op steun van Europa en de NAVO.”

Spoedzitting

Rusland en Iran zijn bondgenoten van de Syrische president Assad en vechten mee met het Syrische leger. Rusland beschuldigde Turkije vandaag van het negeren van afspraken over Syrië. Het Russische ministerie van Defensie verwijt Ankara daar “illegale gewapende groepen” te steunen met drones en artilleriebeschietingen.

Het Turkse kabinet is vanavond in spoedzitting bijeengekomen. Ook de Turkse oppositie heeft een spoedvergadering belegd.

Steun

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het Turkije steunt. “We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde van dit walgelijke offensief van het regime van Assad, Rusland en de door Iran gesteunde strijdkrachten”, zei een woordvoerder.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres liet weten dat hij zich grote zorgen maakt over de escalatie. Hij herhaalde zijn oproep aan de partijen om tot een staakt-het-vuren te komen.

Oorlogsmisdaden

Eerder vandaag beschuldigde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas Syrië en Rusland van oorlogsmisdaden. Volgens de Duitser doen de landen bij het offensief in Idlib veel te weinig om de burgerbevolking te sparen. “In plaats daarvan bombarderen ze burgerdoelen als ziekenhuizen en scholen”, zei Maas in de VN-Veiligheidsraad. “Maatregelen tegen terrorisme zijn geen vrijbrief voor het schenden van het humanitair recht.”

In Idlib zijn volgens VN-cijfers in de afgelopen maanden een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Internationale sancties

Bron: kvk.nl

Datum: 27 februari 2020

Bij internationaal zakendoen hoor je regelmatig het woord ‘sanctie’ of ‘boycot’ vallen. Misschien krijg je er zelf wel mee te maken. Bijvoorbeeld omdat je zaken gaat doen met Iran of Rusland. Maar wat is een sanctie? En wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Sancties zijn internationale maatregelen tegen een land, organisatie of persoon. Het zijn dwingende instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU). De maatregelen spelen een rol bij ‘het aanpakken’ van ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen en in de bestrijding van terrorisme.

De meest voorkomende strafmaatregelen zijn:

  • Wapenembargo’s en handelsbeperkingen: een verbod op de import of export van bijvoorbeeld wapens, beschermende kleding, legervoertuigen en goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen), zoals een nachtkijker. Soms geldt een embargo ook voor goederen waaraan gezaghebbers in dat land geld verdienen. Denk aan olie of hout. Er geldt een aanvullende vergunningsplicht voor gevoelige goederen, software en technologie om te voorkomen dat een land deze gebruikt in wapenprogramma’s.
  • Financiële sancties: het bevriezen van banksaldo’s of een verbod op het direct of indirect geld geven aan bepaalde personen en organisaties. Ook kan een algeheel verbod op financiële transacties van en naar een bepaald land gelden.
  • Reis- en visumbeperkingen.

Overzichten met sanctiemaatregelen

Overzichten van sancties zijn te vinden op de website van:

Meer informatie over internationale sancties vind je op de website van de Rijksoverheid.

Diamanten

Er gelden ook sancties op de handel in ruwe diamanten. Het gaat dan om zogenaamde conflictdiamanten of bloeddiamanten. Rebellen verhandelen deze diamanten om een gewapend conflict met de overheid van hun land te financieren. Het Kimberley Proces is een internationaal samenwerkingsverband dat zich inzet om conflictdiamanten uit de handel te weren. Wil je meer weten over het im- of exporteren van ruwe diamanten? Bekijk dan de website van Antwerp World Diamond Centre.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een KVK-adviseur via telefoonnummer 088 585 22 22.Nederlandse bedrijven hebben volop kansen over de grens. Met het netwerk en de dienstverlening van KVK ligt de wereld aan je voeten. Alles over internationaal ondernemen.

Geldzaken bij internationaal zakendoen

Bron: kvk.nl

Datum: 26 februari 2020

Regel je geldzaken goed als je zakendoet met het buitenland. Bij internationale betalingen loop je namelijk extra risico’s. Buitenlandse afnemers betalen vaak minder snel dan wij in Nederland gewend zijn. Ook kun je met valutarisico’s (schommelingen) te maken krijgen. En hoe zit het met de btw? KVK zet het voor je op een rij.

Betalingsvormen

Als importeur wil je zeker weten dat je de levering op tijd ontvangt. Zeker als je vooruitbetaalt wat veel leveranciers in het begin vaak willen. Ben je exporteur? Dan wil je zeker weten dat je betaalt krijgt als je goederen levert. Vooruitbetaling is dan de veiligste manier. Je klant ziet dit waarschijnlijk anders. Er zijn echter meerdere betalingsvormen denkbaar.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering helpt om meer betalingszekerheid te krijgen als je als exporteur op rekening levert. Wanneer je buitenlandse klant niet betaalt, ontvang je het geld van de verzekeringsmaatschappij. Voor deze zekerheid betaal je wel een premie over je omzet.

Valutarisico’s en -schommelingen

Wanneer je in een andere munt dan de euro factureert, loop je een valutarisico. Tussen het moment van facturatie en betaling kan de koers van de munt wijzigen. De valutaschommeling bepaalt of een product of dienst goedkoper of duurder uitvalt. Als dit gebeurt, verandert je winstmarge in positieve of negatieve zin.

Administratie en btw

Bij de export van goederen naar het buitenland bereken je geen btw. Het maakt dan niet uit of je afnemer uit de Europese Unie (EU) komt of niet. Wel gelden er bepaalde voorwaarden. Bij een levering binnen de EU dient zowel de klant als jijzelf een geldig btw-identificatienummer te hebben. Ook moet je kunnen aantonen dat je de goederen naar het andere EU-land vervoert. Je mag dan het 0%-tarief toepassen en berekent geen btw. Lever je producten aan een particulier in een andere EU-lidstaat, dan heeft deze afnemer geen btw-identificatienummer. In dat geval breng je de Nederlandse btw wel in rekening.

Je brengt geen btw in rekening als je bij export aantoont dat de goederen de EU verlaten. Gaat het om import, dan betaal je de Nederlandse btw bij het inklaren van de goederen. Dit bedrag geef je vervolgens in je standaard aangifte omzetbelasting aan net zoals je doet bij de Nederlandse inkopen. Om misverstanden met de Belastingdienst te voorkomen, is het belangrijk dat je administratie bij internationale handel op orde is.

Btw bij diensten

Bij de import en export van diensten gelden andere btw-regels. De belastingdienst heeft een handig hulpmiddel om te bepalen in welk land de dienst belast is.

Voorfinanciering

Door de import- of exportkosten die je maakt, financier je misschien hoge bedragen voor. Daarom is het extra belangrijk om het betalingsgedrag van je buitenlandse klant in de gaten te houden. Hoe langer de betalingstermijn, hoe langer jij jouw klanten aan het voorfinancieren bent. Tegenwoordig zijn er verschillende financieringsvormen om je financiële armslag te vergroten. Je beschikt dan sneller over werkkapitaal.

Meer over KVK Internationaal Ondernemen Canvas

KVK Internationaal Ondernemen Canvas

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Waarom naar het buitenland?

Hoe vind ik buitenlandse klanten en leveranciers?

Hoe regel ik het internationale transport?

Geldzaken bij internationaal zakendoen

5 valkuilen bij internationaal zakendoen

Hulp van de overheid voor internationaal ondernemen

AP onderzoekt aanbieders van nieuwe online rekeningdiensten

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Datum: 25 februari 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een onderzoek naar Nederlandse bedrijven met een PSD2-vergunning die betaalrekeninginformatie verwerken. De AP wil te weten komen of die bedrijven zich bewust zijn van de privacyrisico’s die de verwerking van rekeninggegevens met zich meebrengt en of ze voldoen aan de privacyregelgeving.

PSD2 staat voor de tweede Payment Services Directive. Het is een Europese richtlijn voor betaaldienstverleners. Deze richtlijn regelt onder meer dat niet alleen banken maar ook andere partijen toegang tot een betaalrekening mogen krijgen, mits een klant daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Nederlandse bedrijven die dit willen, moeten daarvoor een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB).

‘Scherp beeld van privéleven’

Met een PSD2-vergunning én uitdrukkelijke instemming van de rekeninghouder, kunnen bedrijven toegang krijgen tot de betaalgegevens van bankklanten. ‘Dan weet dus niet alleen je bank, maar bijvoorbeeld ook een start-up met een handige app wanneer, waar en hoeveel je betaalt’, zegt AP-bestuurslid Katja Mur. ‘Als iemand in je digitale afschriften kan kijken, kan diegene een scherp beeld van je privéleven vormen. Hij of zij ziet dat jij ’s ochtends een kopje koffie pint op het station, ’s middags je lunch afrekent in de bedrijfskantine en ’s avonds nog wat kleine boodschappen doet bij de supermarkt om de hoek. Maar aan je betalingen kun je ook zien van welke geloofsgemeenschap of politieke partij je lid bent. En misschien ook dat je naar het casino gaat, medicijnen bij een apotheek koopt of regelmatig bij de slijterij bent. We vinden het belangrijk dat bedrijven zorgvuldig met die gevoelige gegevens omgaan.’

Niet alleen jouw gegevens

Het gaat niet alleen om de gegevens van de rekeninghouders zelf, die onder de PSD2-regelgeving hebben ingestemd met de toegang tot hun online rekeninggegevens bij de bank. Mur: ‘Het gaat ook om de persoonsgegevens van degene van wie je bijvoorbeeld je tweedehands auto koopt. En om die vriend die zijn deel van de rekening naar je overmaakt na een drankje in de stad. Dus ook als je niet zelf toestemming hebt gegeven voor het delen van je betaalgegevens, komen ze in sommige gevallen wel in de systemen van andere bedrijven dan banken.’

Focus op ‘rekeninginformatiedienstaanbieders’

Het onderzoek richt zich op Nederlandse PSD2-vergunninghouders die betaalrekeninginformatie verwerken: de zogeheten ‘rekeninginformatiedienstaanbieders’. Zo’n partij biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om via een app in één keer overzicht te krijgen over je huishoudboekje door automatisch betaalinformatie op te halen  bij alle banken waar je een betaalrekening hebt. Het doel van het onderzoek is niet om sancties zoals boetes op te leggen, maar als de AP overtredingen constateert, kan de AP wel tot handhaving overgaan.

De AP heeft aan alle Nederlandse bedrijven met een  nieuwe PSD2-vergunning een brief gestuurd met een uiteenzetting van de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die voor hen het belangrijkst zijn. De AP zal alle bedrijven die een nieuwe PSD2-vergunning krijgen de komende jaren op deze manier benaderen. Het is belangrijk dat deze – vaak nieuwe – fintech-bedrijven de gegevens van burgers van meet af aan goed beschermen.

Toezicht op PSD2

DNB heeft onder meer de taak om vergunningen te verlenen aan aanbieders van betaaldiensten, zoals banken en nieuwe fintech-bedrijven. De AP houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. DNB en de AP werken samen in het toezicht op de naleving van PSD2-regelgeving.

Ceta-verdrag: Gaat vrijhandel ten onder aan politieke fragmentatie?

Bron: volkskrant.nl

Datum: 24 februari 2020

Brussel is verbaasd over de Nederlandse weerstand tegen vrijhandelsver­drag Ceta. Als Europa in de huidige wereld overeind wil blijven, is eenheid noodzakelijk. Tegenstanders vrezen voor de nationale soevereiniteit.

Extra EU-raad donderdag in Brussel met v.l.n.r. de premiers Rutte, Löfven (Zweden), Frederiksen (Denemarken), EU-voorzitters Michel en Von der Leyen, en de Oostenrijkse bondskanselier Kurz. 
Beeld Virginia Mayo / AFP

Liesje Schreinemacher komt net uit de commissie internationale handel van het Europees Parlement. ‘Ik zag veel opgetrokken wenkbrauwen over Nederland. Veel mensen begrijpen niet waarom Ceta, het handelsverdrag tussen de Europese Unie, dreigt te stranden in Nederland, het land dat juist zo profiteert van internationale handel’, zegt Schreinemacher, europarlementariër voor de VVD.

Deze week ging de Tweede Kamer met een nipte meerderheid akkoord met Ceta, maar in de Eerste Kamer dreigt het verdrag alsnog te sneuvelen. Tot verbazing van velen in Brussel, waar Nederland bekendstaat als een geharnast voorvechter van vrijhandel. ‘De symboliek van een potentieel Nederlands ‘nee’ kan niet worden overdreven’, schreef de in Brussel belangrijke website Politico. ‘Steun voor vrijhandel in Nederland gaat terug tot de Hanzesteden en de Gouden Eeuw, toen de Nederlanders de grootste handelsvloot van Europa hadden.’

Economische winst

Als Ceta in de Eerste Kamer sneuvelt, zou het de eerste keer zijn dat een handelsverdrag van de Europese Unie wordt tegengehouden door een lidstaat. Overigens moet Ceta veertig nationale en regionale parlementen passeren en is het tot dusverre nog maar door veertien parlementen geratificeerd. Maar averij werd eerder verwacht in een verarmde, van oudsher meer tot protectionisme geneigde regio als Wallonië, waar in 2016 de ondertekening van het verdrag al een keer werd tegengehouden. Niet in Nederland, een van de grondleggers van de Europese Unie, dat altijd bekendstond om zijn openheid naar de wereld.

Voorstanders van Ceta zijn vooral verbaasd omdat de economische winst zo duidelijk lijkt. ‘Nederlander exporteert twee keer zo veel naar Canada als dat het importeert’, zegt Europarlementariër Schreinemacher. Tegenstanders waarschuwen voor chloorkippen en hormoonvlees, maar sinds het verdrag in 2017 alvast in werking trad, in afwachting van ratificatie, zijn de Nederlandse supermarkten allerminst overspoeld met Canadese kiloknallers. Integendeel: de Nederlandse landbouwexport naar Canada nam toe, terwijl Canadese boeren klagen dat zij nauwelijks naar Europa kunnen exporteren vanwege de strenge Europese gezondheidseisen. ‘Er is veel fake news in omloop’, zegt Schreinemacher. ‘Politici moeten het verdrag beter voor het voetlicht brengen.’

Botsing van wereldbeelden

Dat zal weinig helpen, verwacht Jeroen van der Waal, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Voor- en tegenstanders spreken een verschillende taal. Het is een botsing van wereldbeelden’, zegt hij. ‘In Nederland leek een lange tijd een stille consensus over vrijhandel te bestaan, net als over Europa. Iedereen was er zo’n beetje voor, zonder dat er veel over gepraat of nagedacht werd.’ Dat is veranderd. Bij links wordt Ceta gezien als een instrument om grote bedrijven te bevoordelen, terwijl milieu en dierenwelzijn er bekaaid vanaf komen. Rechts ziet een internationaal verdrag als Ceta als een aantasting van de nationale soevereiniteit. Ceta is ook het slachtoffer van de fragmentatie van de Haagse politiek. Niet zo heel lang geleden zou zo’n verdrag moeiteloos door het parlement zijn geloodst door twee of drie grote regeringspartijen. Nu heeft de regering te maken met een veelheid aan kleinere partijen die zich allemaal willen profileren.

Onder de Nederlandse bevolking zijn vooral lageropgeleiden tegen vrijhandel, net als in andere landen. Zij hebben veel minder geprofiteerd van de globalisering dan hogeropgeleiden. Toch zijn zij niet om economische redenen tegen vrijhandel, zegt Van der Waal. ‘Uit onderzoek blijkt dat het vooral om culturele redenen gaat. Vrijhandel wordt geassocieerd met open grenzen en immigratie.’ Voorstanders kunnen ‘spookbeelden’ over hormoonvlees wegnemen en glanzende economische cijfers overleggen, maar dat zal weinig uithalen als tegenstanders iets heel anders willen: herstel van nationale soevereiniteit.

Volgens de voorstanders van Ceta spelen de tegenstanders met vuur. De Nederlandse traditie van liberaal internationalisme bestaat niet voor niets. Als klein handelsland heeft Nederland altijd belang gehad bij vrijhandel, gebaseerd op regels en afspraken. Als die regels wegvallen, geldt het recht van de sterkste. Zo liet president Trump China beloven dat het voor 200 miljard dollar aan Amerikaanse producten zou aanschaffen. Daardoor lopen kleinere landen voor 200 miljard dollar aan orders mis, zoals columnist Martin Wolf constateerde in de Financial Times.

Strategisch wapen

De wereld wordt in snel tempo rauwer. Handel wordt steeds meer gezien als een strategisch wapen waarmee vrienden worden beloond en vijanden gestraft. Als Europa in deze harde wereld overeind wil blijven, zo wordt in Brussel gezegd, zal het eensgezind moeten optrekken. ‘Het is belangrijk dat we ons binnen de Europese Unie niet uit elkaar laten spelen. Daarnaast moeten we juist met gelijkgestemde landen buiten Europa optrekken tegen agressieve handelspartners zoals China’, zegt europarlementariër Liesje Schreinemacher.

In Brussel wordt niet alleen verbaasd, maar ook bezorgd naar Nederland gekeken, zegt Schreinemacher. Als het niet eens meer lukt om een verdrag met het vriendelijke Canada te sluiten, hoe zal het dan gaan met andere verdragen? Wat gaat er gebeuren als het veel belangrijkere handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk door de parlementen moet worden geloodst en Nederland visrechten eist, Spanje de kwestie Gibraltar wil regelen en Griekenland misschien de Elgin Marbles terugverlangt?

De Haagse perikelen rond Ceta laten zien dat eenheid allerminst vanzelfsprekend is – niet tussen lidstaten en niet binnen lidstaten. Zo dreigt Nederland weer eens gidsland te worden, maar dan in politieke fragmentatie.