Federal Reserve waarschuwt voor gevolgen coronavirus voor economie

Bron: nu.nl

Datum: 10 februari 2020

Federal Reserve waarschuwt voor gevolgen coronavirus voor economie

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), heeft vrijdag in een beleidsverslag aan het Amerikaans Congres gewaarschuwd voor de financiële risico’s van het nieuwe coronavirus voor de Amerikaanse en wereldeconomie.

De onrustige situatie in China die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV zou gevolgen kunnen hebben voor de staat van de wereldeconomie.

Volgens het beleidsverslag bevindt de Chinese financiële sector zich momenteel op glad ijs. China is na de Verenigde Staten de grootste economie ter wereld. Door de uitbraak zouden bedrijven mogelijk minder bereid zijn om financiële risico’s te nemen, wat de gehele wereldeconomie kan raken.

De Amerikaanse centrale bank liet verder weten ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus nauw in de gaten te houden.

Ook de Volksbank van China, de Chinese centrale bank, liet zich recent uit over de gevolgen van de uitbraak voor de economie. Vrijdag kondigde die centrale bank aan dat het coronavirus slechts een tijdelijke ontwrichting van de economie zal veroorzaken.

Sanctie wetgeving en handhaving (Noord-Korea)

Bron: diversen

Datum: 8 februari 2020

Handhaving van sanctie wetgeving is complex. Diversen landen hebben diversen belangen die schuren tegen de Europese sanctie wetgeving.

Een voorbeeld hiervan zijn de sancties op Noord Korea. Al weer enige tijd terug bleek dat er Noord Koreaanse werknemers actief zijn/waren in oost Europa. Ik heb diverse artikelen terug gevonden die hier betrekking op hebben. Wellicht interessant om deze casussen te reconstrueren en te bezien hoe in vergelijkbare zaken het onderzoek mogelijk moet worden uitgebreid. Per slotte van rekening geld voor ieder onderzoek dat, wanneer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat u op de hoogte kon zijn van de overtreding, u mede verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze overtreding.

Bron: www.europarl.europa.eu

Datum: 5 september 2016

link: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-006692_NL.html

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-006692-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Kati Piri (S&D) , Agnes Jongerius (S&D)

Bron: nos.nl

Datum: 6 februari 2018

link: https://nos.nl/artikel/2215628-pvda-eu-moet-alle-werkvergunningen-voor-noord-koreanen-intrekken.html

PvdA: EU moet alle werkvergunningen voor Noord-Koreanen intrekken

Bron: ad.nl

Datum: 1 februari 2019

link: https://www.ad.nl/buitenland/noord-koreaanse-slaaf-doet-aangifte-tegen-nederlandse-scheepsbouwer~a9781f3a/

Noord-Koreaanse ‘slaaf’ doet aangifte tegen Nederlandse scheepsbouwer

Jihadisten lijken uit op een nieuw kalifaat in de Sahel en het gaat hen voor de wind

Bron: volkskrant.nl

Datum: 7 februari 2020

Smokkelaars die zich laten beschermen door jihadisten. Jihadisten die garen spinnen bij etnische conflicten. De Sahel is een nieuwe inkomstenbron voor IS en Al Qaida. Staat hier de wieg van een nieuw jihadistisch machtscentrum?

IS-strijders in de Sahel.
 Beeld AFP

Met bijna dagelijks aanslagen op politieposten, scholen of militaire konvooien in Niger, Mali en Burkina Faso winnen jihadisten in rap tempo terrein in de Sahel. In de grensregio’s zijn bijna een miljoen burgers op de vlucht geslagen en hebben de staten hun gezag vrijwel verloren. De vrees neemt toe dat terreurorganisaties Islamitische Staat (IS) en Al Qaida na het verlies van het kalifaat in Syrië en Irak hun zinnen hebben gezet op de Sahel.

‘Een kalifaat in de Sahel kan nog gevaarlijker zijn dan in het Midden-Oosten’, zegt Christian Nellemann van het Global Initiative against Transnational Organized Crime en directeur van de Noorse denktank Norwegian Center for Global Analyses. ‘Je ziet dat groeperingen die verbonden zijn aan Al Qaida of IS hun aanslagen op militaire doelen steeds meer coördineren. Hiermee proberen ze het gezag van de staat doelgericht te ondermijnen en creëren ze in de woestijn een vrije speeltuin om inkomsten te werven uit criminele activiteiten zoals drugs- en wapensmokkel om zo hun territorium uit te bouwen.’

De onrust in de Sahel begon rond 2012 met de jihadistische opmars in Mali. De opstand die werd geleid door nomadische Toeareg die hun eigen staat nastreven en aan Al Qaida-gelieerde jihadisten, werd in 2014 neergeslagen door Frankrijk. Sindsdien proberen 13 duizend VN-blauwhelmen en 4.500 Franse militairen vergeefs de vrede te handhaven. Na de val van kolonel Kadhafi in 2011 in buurland Libië werd de regio verder gedestabiliseerd en raakte het gebied bovendien overspoeld met wapens en huurlingen. Met gerichte aanslagen op politie- en legerposten concentreert het terroristisch geweld zich nu vooral aan de grens van Mali met Niger en Burkina Faso waar lokale milities onder meer strijden om de toegang tot goudmijnen.

Uitbreiding extremisme

Vorig jaar nam het geweld opeens explosief toe. In 2019 vielen 4.000 doden bij honderden aanslagen in Mali, Burkina Faso en Niger. In totaal zijn in de drie landen al 900 duizend burgers op de vlucht geslagen voor terreur, zeker 3.000 scholen zijn gesloten waardoor honderdduizenden kinderen niet meer naar school gaan. VN-topman António Guterres waarschuwde vorige maand op het economisch forum in Davos dat er in de regio ‘een oorlog met terreurorganisaties’ gaande is ‘die we verliezen’. Ook waarschuwde hij dat het extremisme uitbreidt richting de landen aan de kust van West-Afrika; Ivoorkust, Togo, Benin en Ghana.

Guterres is niet de enige die de noodklok luidt. Vorige maand riep de Franse president Macron de vijf Sahel-landen ( Mali, Niger, Mauritanië, Burkina Faso en Tsjaad) bijeen om de militaire missie G5 Sahel nieuw leven in te blazen en de krachten te bundelen met de Franse troepenmacht Barkhane (4.500 man) in Mali. Hij riep andere landen op bij te dragen aan de nieuwe gezamenlijke ‘Coalitie van de Sahel’ die het extremisme een halt toe moet roepen.  De Verenigde Staten smeekte hij bijna om vooral in de Sahel te blijven. President Trump wil zich juist terugtrekken uit Afrika, ondanks het feit dat de VS in de woestijn van Niger recent voor 110 miljoen dollar de grootste drone-basis op het continent heeft gebouwd.

De terreur in de Sahel wordt heel lastig te stoppen, vreest de Noorse expert Nellemann. ‘Als extremisten eenmaal voet aan de grond hebben en het leger, politie en de staat hebben weggeduwd uit grote delen van de uitgestrekte woestijn, is het voor overheden heel lastig de controle te herwinnen.’ Smokkelaars, jihadisten en criminelen hebben in zo’n staat van wetteloosheid vrij spel en sluiten gelegenheidsverbintenissen om hun eigen doelen na te jagen. Zo laten drugssmokkelaars of illegale gouddelvers zich bijvoorbeeld escorteren door gewapende jihadisten die hiervoor tol heffen. Omgekeerd rekruteren jihadisten jongeren om terreuraanslagen te plegen, in ruil voor bescherming.


Etnische conflicten

Extremistische groeperingen maken gebruik van bestaande etnische conflicten in de regio om terrein te winnen, zegt Antonio Mazzitelli, regiodirecteur van de UNOCD, de VN-organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van drugs en criminaliteit. Die conflicten gaan van oudsher over de toegang tot vruchtbare grond, vee, mijnen of het monopolie op handelsroutes door de woestijn. De terreurgroepen spelen de etnische groepen tegen elkaar uit om het geweld aan te wakkeren. Zo zou IS op grote schaal Fulani-herders bewapenen om zich te verdedigen tegen onder meer Toeareg-nomaden en Dogon-boeren maar ook tegen wandaden van het leger.

Tegelijkertijd strijden lokale bendes om de lucratieve smokkel in de woestijn van wapens, drugs, migranten en medicijnen die zich ook weer laten ‘beschermen’ door jihadisten. In deze geweldsspiraal grijpen steeds meer burgers naar wapens om zich te kunnen verdedigen omdat de overheid die bescherming niet – meer – biedt. Hierdoor staan steeds weer nieuwe verdedigingsmilities op die zich aansluiten bij extremisten die hen wapens en bescherming bieden in ruil voor jonge ‘rekruten’ voor de jihad.

  

In deze kip-ei-spiraal is het onderscheid tussen jihadisme en criminele activiteiten vrijwel niet meer te maken. ‘Terrorisme is erg opportunistisch’, zegt Liesbeth van der Heide, terrorisme-expert bij Clingendael en de Universiteit Leiden, ‘een kwestie van vraag en aanbod. Of het nu om smokkelaars of jihadisten gaat, de drijfveren zijn vaak vooral economisch. Ook de jihad is niet gratis. Het kost veel geld om strijders te onderhouden, te bewapenen en te voorzien van Toyota’s, motoren en benzine.’

Nieuwe paraplu-organisatie

Wie de jihadisten in de Sahel precies zijn is lastig vast te stellen. Al Qaida is al langer vertegenwoordigd met diverse groeperingen in Mali, Algerije en Mauritanië, maar beleeft sinds 2017 een opleving onder de nieuwe paraplu-organisatie Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimen (JNIM). Na de val van het kortstondige mini-kalifaat in Libië in 2016, krijgt ook IS steeds meer voet aan de grond. Zowel Islamitische Staat in de Grotere Sahara (ISGS) als Islamitische Staat in West-Afrika (ISWAP), een afsplitsing van de Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram, manifesteren zich steeds nadrukkelijker met gerichte aanslagen op militaire doelen en scholen in de regio.

Na twee extreem gewelddadige aanslagen op legerposten in Niger in december en januari, waarbij meer dan 130 doden vielen,  geldt ISGS nu als de belangrijkste en gevaarlijkste terreurorganisatie in de regio. Volgens Nellemann is aan de geraffineerde werkwijze te zien dat hiervoor ervaren IS-strijders uit Syrië en Irak worden ingezet. Deze ‘special forces van IS’ trainen lokale strijders die ‘ad hoc‘ worden ingehuurd om als gewapende motorbende legerposten aan te vallen.   

De uitgestrekte woestijn met duizenden kilometers aan niet te beveiligen grenzen is een geweldig werkterrein voor extremisten en smokkelaars. Bovendien biedt de regio een ongekend potentieel aan gelegenheidsstrijders. Driekwart van de snelgroeiende bevolking is onder de 27 jaar, terwijl er praktisch geen economisch perspectief voor hen is. De vooral nomadische bevolking voelt zich bovendien al decennia ‘vergeten’ en achtergesteld door hun overheid in de hoofdsteden. ‘Vanuit die frustratie zijn jongeren makkelijk te rekruteren door extremisten’, zegt de Noorse expert Nellemann.

Illegale goudhandel

‘De recente geweldopleving wordt gedreven door pragmatisme’, zegt Mazzitelli, ‘iedereen jaagt zijn eigen belangen na. Geweld is gewoon een middel om economische belangen veilig te stellen. Jihadisten zijn zelf niet geïnteresseerd in smokkelroutes of bijvoorbeeld de illegale goudhandel. Zij willen er alleen geld aan verdienen door tol of belasting te heffen of bescherming te bieden. Net zoals ze dat elders in de wereld doen bij het vervoer van legale producten als voedsel, vee of auto’s.’

De Sahel is zo een nieuwe inkomstenbron geworden voor IS en Al Qaida die eerder vooral op de olie in Syrië en Irak teerden. Als basis voor een nieuw kalifaat is de woestijn minder geschikt, denkt van der Heide. ‘De woestijn is feitelijk een grote onbewoonde zandbak, waar niet zoveel eer aan te behalen is. Het zou een puur symbolische functie hebben en dat kan wel een aantrekkingskracht hebben op gemotiveerde strijders uit Syrië en Irak en de rest van de wereld.’ 

Bij de lokale bevolking ontbreekt het volgens Van der Heide vooralsnog aan echte ideologie. ‘Hier in de Sahel is jihadisme vooral heel opportunistisch. De ene dag wapperen jongeren met een IS-vlag, de volgende dag vechten ze voor een lokale warlord of werken ze als smokkelaar. De dag daarna zijn ze veedief en weer een andere dag vechten ze in een zelfverdedigingsmilitie om hun dorp en ouders te verdedigen tegen aanvallen van andere etnische groepen.’

Deze steeds wisselende en complexe dynamiek maakt het extreem moeilijk om de terreur in de Sahel-regio te bestrijden, zeggen alle experts. Volgens Mazzitelli kan het geweld alleen nog worden gestopt door militair ingrijpen, met steun van de internationale gemeenschap. ‘Het territorium moet worden terugveroverd van de extremisten. Maar’, zo waarschuwt hij, ‘dat moet wel gepaard gaan met economische investeringen en herstel van de rechtsorde. Anders kun je ook geen scholen heropenen, dokters aanstellen, misdadigers berechten en politieagenten hun werk laten doen. Mensen moeten zich weer veilig voelen en vertegenwoordigd. Anders wordt een militaire interventie ervaren als een bezettingsmacht en dan werkt het averechts.’

 LEES MEER OVER TERRORISME IN WEST-AFRIKA

In Niger zijn de inwoners van het dorpje Tillaberi aan de grens met Mali gevlucht voor de terreur, maar  wie zijn de terroristen?  Ze begrijpen er niets van en voelen zich door de internationale gemeenschap in de steek gelaten. ‘Waar zijn die Amerikaanse drones als gewapende jongens op motoren ons dorp aanvallen?

China halveert importtarieven op aantal Amerikaanse producten

Bron: telegraaf.nl

Datum: 6 februari 2020


PEKING (ANP) – China gaat volgende week de importtarieven op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen halveren. Dat kondigde het land donderdag aan. Peking wil op den duur toewerken naar een handelsrelatie met Washington waarin helemaal geen invoertarieven meer worden gehanteerd, luidt de verklaring van het ministerie van Financiën.

Tarieven op sommige Amerikaanse producten worden vanaf volgende week vrijdag verlaagd van 10 naar 5 procent. En het huidige tarief van 5 procent wordt voor sommige Amerikaanse producten verlaagd naar 2,5 procent.

Beide landen zijn al lange tijd met elkaar in een handelsoorlog verwikkeld, maar de spanning is inmiddels afgenomen. Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He zetten vorige maand een krabbel onder een gedeeltelijke handelsdeal.

 BEKIJK OOK:  Nikkei fors hoger na tarievenverlaging China 

Trump lovend over economie in beladen State of the Union

Bron: nrc.nl

Datum: 5 februari 2020

Met de verkiezingen in aantocht sprak de Amerikaanse president vooral over de economische successen van zijn regering.

Donald Trump tijdens de State of the Union. Op de achtergrond vice-president Mike Pence en voorzitster van het Congres Nancy Pelosi.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag lokale tijd zijn jaarlijkse State of the Union in het Congres gehouden. Daarbij ging het vooral over de successen van de afgelopen vier jaar onder zijn regering. Het was de laatste keer voor de verkiezingen in november dat de president de toespraak kon houden.

Met name de economie werd uitgebreid benoemd door de president. Zo stond Trump stil bij het aantal banen dat hij had gecreëerd en de groeiende rijkdom van de Amerikanen. Ook zei hij dat er veel was bereikt om ongelijkheid aan te pakken. Trump noemde de economische successen de „grote Amerikaanse comeback”.

Tijdens de toespraak sprak Trump over hoe het beleid van „de vorige falende regering” ten opzichte van Cuba, Venezuela en Nicaragua was teruggedraaid. Daarbij sprak hij direct de Venezolaanse interim-president Juan Guaidó aan, die aanwezig was in het Congres. Trump zei dat „de tirannie van Nicolás Maduro gebroken zal worden”.

CNNPolitics “Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes dreams and aspirations of all Venezuelans.” President Trump recognized opposition leader Juan Guaidó as Venezuela’s “true and legitimate president” at the State of the Union https://t.co/qgy6mD6Tkhhttps://t.co/INs69TDLTL3 uur geleden

Als onderdeel van de plannen die zijn regering in ieder geval dit jaar nog heeft, beloofde Trump in zijn toespraak het recht om wapens te dragen te blijven beschermen. Dat kwam hem op boegeroep te staan van een aanwezige vader van een van de slachtoffers van de schietpartij op de school in Parkland.

In het Congres, waar Democraten een meerderheid hebben, werd eerder nog voor de afzetting van Trump gestemd. Woensdag stemt de Senaat naar verwachting tegen die impeachment. De president benoemde de afzettingsprocedure niet in zijn toespraak. Bij binnenkomst weigerde hij echter de hand van Nancy Pelosi, de voorzitter van de Democraten in het Congres, te schudden. Zij scheurde na afloop haar kopie van de toespraak van Trump in tweeën.

Reuters Speaker Pelosi rips up a copy of President Trump’s #SOTU2020 speech after address https://t.co/rM2cgibjcu3 uur geleden

Coronavirus raakt bevoorrading, Action overweegt spullen buiten China in te slaan

Bron: ad.nl

Datum: 4 februari 2020

Nederlandse winkels en bedrijven die zakendoen met China kunnen problemen krijgen met de bevoorrading, zeggen deskundigen. Winkelketen Action wil die problemen voor zijn en overweegt om zijn spullen die het normaal in China inslaat, uit andere landen te halen. 

Acute zorgen leven er niet bij Action. Het winkelbedrijf heeft een groot deel van de met het oog op het voorjaar ingekochte spullen al voor Chinees Nieuwjaar verscheept naar Nederland. Lege schappen zijn er dus niet te verwachten, toch bereidt Action wel ‘verschillende scenario’s’ voor, voor het geval de uitbraak van het coronavirus het land heel veel langer op slot zet.

Lees ook

Action haalt nu ongeveer de helft van het assortiment uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten wel spullen die gemaakt zijn in China. ,,Dat kan variëren van decoratieartikelen tot tuinstoelen, sokken en ondergoed, gereedschap, lampen, elektrische apparaten en nog veel meer’’, reageert een woordvoerster. Of en wanneer het noodzakelijk is maatregelen te nemen, kan het bedrijf niet zeggen. Voorlopig houdt de discounter de situatie nauwlettend in de gaten. 

Langer dicht

Action is niet de enige onderneming die daar verstandig aan doet. Volgens Bart Vos, wetenschappelijk directeur van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University, dreigen voor meer bedrijven en winkels problemen met de bevoorrading. ,,Door het Chinees Nieuwjaar waren de meeste Chinese bedrijven al gepland dicht, maar door het virus is die sluiting in veel gevallen met een week verlengd en dat zorgt voor westerse klanten voor problemen met de aanvoer van onderdelen.’’

Sneeuwbal

Vos, deskundige op het vlak van inkoopmanagement en leveringsketens, verwacht dat het coronavirus een flinke impact gaat hebben op de wereldeconomie. ,,In 2003 zorgde het SARS-virus al voor behoorlijke economische schade, maar nu is China een veel grotere speler in mondiale ketens’’, luidt de onderbouwing. Meerdere deskundigen delen die mening. Zo voorzien de economen van ING problemen voor de wereldeconomie en een mogelijk  ‘sneeuwbaleffect’ als de voorraden van essentiële elektronische componenten uit China uitgeput raken. 

Veel Chinese fabrieken en bedrijven zijn nog altijd gesloten en meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben hun passagiersvluchten van en naar China geschrapt. Hoewel de meeste vrachtvluchten voorlopig doorgaan, gaat meer dan de helft van de luchtvracht met passagiersvliegtuigen mee.  Luchtvracht als geheel is goed voor ongeveer een derde van de wereldhandel. Ook Schiphol, een van de belangrijkste Europese vrachthubs, zal dit volgens de onderzoekers van ING gaan merken. Op Schiphol is 17 procent van de inkomende vracht afkomstig uit China.

Tekst loopt door onder de foto.

Stijgende tarieven

De ondernemersvereniging evofenedex vermoedt dat dit alles gaat zorgen voor een stijging van de transporttarieven. ,,Doordat vluchten en zeetransporten van en naar China worden stilgelegd, neemt plat gezegd ook het aanbod luchtvracht op Schiphol en containerlijnvaartcapaciteit in bijvoorbeeld Rotterdam af’’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van de vereniging die 15.000 bedrijven vertegenwoordigt die werkzaam zijn in logistiek en im- en export.

,,Maar de handel vanuit Europa naar China is gewoon ’business as usual’. De Chinese maatregelen raken echter een relatief groot deel van de internationaal beschikbare transportcapaciteit voor lucht- en zeevrachtzendingen. Dat afnemende aanbod gaat de prijs van goederentransporten naar China beïnvloeden’’, vult hij aan.

Inmiddels zijn bij de ondernemersclub voor de technologische industrie FME al verschillende signalen binnengekomen van bedrijven die problemen ervaren door de uitbraak van de het coronavirus. De ondernemersclub opende afgelopen vrijdag een speciaal meldpunt. ,,Veel fabrieken in China zijn gesloten en dat betekent nogal wat voor toelevering van producten en grondstoffen’’, reageert de FME.

Beurzen

Vandaag doken de beurzen in China in het rood, vanwege de zorgen over de negatieve gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de economie. De financiële markten in Shanghai en Shenzhen hervatten voor het eerst sinds 23 januari de handel, na de verlengde vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar. 

De beurzen sloten bijna 8 procent lager. Door de koersval verdampte zo’n 420 miljard dollar, de grootste koersdalingen sinds augustus 2015. De Chinese centrale bank pompte daarop 117 miljard euro in de markt om te voorkomen dat beleggers massaal hun aandelen zouden verkopen. Ondanks de grote verliezen in Azië bleven de grote Europese beurzen in de plus.

Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

Bron: nos.nl

Datum: 3 februari 2020

De sprinkhanen komen met tientallen miljoenen tegelijk EPA

In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen, nu grote zwermen woestijnsprinkhanen massaal gewassen vernietigen. De overheid stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de plaag. Daarbij wordt ook het leger ingezet.

Premier Khan heeft de regionale autoriteiten opgedragen direct maatregelen te nemen. “De bescherming van boerderijen is de hoogste prioriteit van de overheid. Daarom moeten plaatselijke besturen al het nodige doen om onze gewassen te redden en te zorgen dat de getroffen gebieden alle middelen krijgen die nodig zijn”, zei hij.

Het ministerie van Voedselveiligheid zet vier vliegtuigen in voor het spuiten van pesticiden. Er zijn meer toestellen nodig, maar vorige maand is een toestel gecrasht en meerdere vliegtuigen staan onbruikbaar aan de grond. Daarom moet de overheid nu toestellen huren.

Tonnen voedsel verslonden

De sprinkhanen reizen in zwermen bestaande uit 30- tot 50 miljoen sprinkhanen die zo’n 200 ton voedsel per dag verslinden. De beestjes richtten grote verwoestingen aan aan de oogst in de provincies Sindh en Punjab. Nu zijn ze verder getrokken naar de grensprovincie Khyber Pakhtunkhwa.

De laatste keer dat Pakistan een sprinkhanenplaag van zo’n grote omvang had, was in 1993. Dit keer is de ramp nog groter, zeggen deskundigen. Vanwege de lage temperaturen blijven de sprinkhanen lang op een plek. De vernielingen leiden tot grote verliezen in de landbouwsector en een tekort aan voedingsmiddelen.

Hongersnood

In Somalië en Ethiopië is de afgelopen maanden een groot deel van de oogst vernietigd door sprinkhanen. Via Jemen, Saudi-Arabië en Iran zijn de sprinkhanen nu Pakistan binnengetrokken.

Vorige week sloeg de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) alarm vanwege de plaag. De FAO waarschuwde dat de zwermen zich naar andere landen in de regio verspreiden, waardoor een hongersnood in de regio dreigt die miljoenen mensen treft.

Klimaatveranderingen zijn de belangrijkste oorzaak van de huidige plaag, zeggen deskundigen. Het natte weer vorig jaar, in het oosten van Afrika, creëerde de ideale omstandigheden voor sprinkhanen om zich voort te planten.

Ook Kenia is zwaar getroffen door de sprinkhanenplaag:

Betalingsdienstverlener Worldline koopt branchegenoot Ingenico

Bron: telegraaf.nl

Datum: 3 februari 2020

PARIJS – Betalingsdienstverlener Worldline koopt zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico. Met de deal, die deels in aandelen wordt afgehandeld, is 7,8 miljard euro gemoeid.

Hierdoor krijgt het Nederlandse Adyen te maken met een grote concurrent. Samen worden Worldline en Ingenico naar eigen zeggen de op drie na grootste speler ter wereld op het vlak van betaaldiensten, met circa 20.000 werknemers die actief zijn in vijftig verschillende landen.

“De combinatie van Worldline en Ingenico biedt een unieke kans om de onbetwiste Europese kampioen in betalingen te creëren,” stelde Ingenico-voorzitter Bernard Bourigeaud in een toelichting. “Deze transactie komt op het moment dat de consolidatie van de sector wordt versneld.”

Premie

Aandeelhouders van Ingenico ontvangen 123,10 euro per aandeel in contanten of in een combinatie van contanten en aandelen. Dat is goed voor een premie van 17 procent ten opzichte van de slotkoers van Ingenico op vrijdag. Ingenico-aandelen zijn het afgelopen jaar al meer dan verdubbeld in waarde, terwijl de koers van Worldline 31 procent is gestegen. Worldline biedt ook aan om obligaties te kopen die om te zetten zijn in Ingenico-aandelen. Na de deal zullen de aandeelhouders van Worldline ongeveer 65 procent van het gecombineerde bedrijf bezitten.

Beide bedrijven kwamen tevens met jaarcijfers. Worldline krikte de opbrengsten in 2019 met bijna 7 procent op tot zo’n 2,4 miljard euro, waarbij de voor het bedrijf belangrijke OMDA-winstmarge aandikte van 21,2 procent tot 23,6 procent. De omzet van Ingenico steeg op vergelijkbare basis met een tiende tot bijna 3,4 miljard euro. Onder de streep bleef hier 208 miljoen euro winst over, tegen 188 miljoen euro in 2018.

Internetcriminelen lichten Rijksmuseum Twenthe op, bijna 3 miljoen euro schade

Bron: nos.nl

Datum: 31 januari 2020

Het Rijksmuseum Twenthe is door internetcriminelen voor bijna drie miljoen euro opgelicht. Dat heeft directeur Arnoud Odding bevestigd na een bericht van persbureau Bloomberg. Hij wil er weinig over kwijt, omdat de zaak nog onder de rechter is.

Odding kreeg volgens Bloomberg twee jaar geleden op de Tefaf-kunstbeurs in Maastricht belangstelling voor een schilderij van de Britse schilder John Constable. Dat hing in de stand van een Londense kunsthandelaar.

De twee partijen onderhandelden maandenlang via e-mail. Er werd een bedrag afgesproken van 2,85 miljoen euro. Het museum kreeg via de mail een rekeningnummer in Hongkong en het geld werd overgemaakt.

De Londense kunsthandelaar zegt het bedrag nooit te hebben gekregen. Later bleken de e-mail met de bankgegevens en het rekeningnummer afkomstig te zijn van criminelen. De twee partijen geven elkaar nu de schuld.

‘Kunsthandel wist ervan’

Museumdirecteur Odding zegt tegen de NOS dat zijn mailsysteem veilig is. “Uit onderzoeken is gekomen dat er in onze e-mailsystemen geen enkele kwetsbaarheid zat, dat ze up-to-date en in orde waren. Wij hebben uiteindelijk de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd om duidelijk te krijgen dat dit schilderij gekocht en betaald is.”

De kunsthandel zegt dat bij hen de beveiliging ook op orde is. Volgens de advocaat van het bedrijf had zijn cliënt niets door. Ook zei hij dat het Twents museum had moeten controleren of het rekeningnummer inderdaad dat van de kunsthandelaar was.

De rechter gaf de Londense kunsthandel gelijk, maar zei er wel bij dat het museum op andere gronden een claim kan indienen. Het Rijksmuseum Twenthe legt zich niet neer bij de uitspraak en beraadt zich hoe het verder moet met deze zaak.

Het doek in kwestie ARTNET NEWS

Het doek van Constable is in 1824 geschilderd en heet A View of Hampstead Heath: Child’s Hill, Harrow in the Distance.

Het is al in Enschede, maar dat is volgens de museumdirecteur niet vreemd. “Je bent bezig met fondsenwerving en daarvoor heb je het schilderij nodig. Je wil het opnieuw door allerlei experts laten bekijken en precies weten wat je koopt”, zegt Odding.

Amerikaanse landbouwminister prijst Nederlandse duurzame kassen: ‘Jullie zijn goed bezig’

Bron: ad.nl

Datum: 30 januari 2020

Sonny Perdue, de Amerikaanse minister van Landbouw (r) proeft met collega Carola Schouten (m) en Louise Fresco van de aardbeien uit de klimaatneutrale kas van de Universiteit van Wageningen.

Sonny Perdue, de Amerikaanse minister van Landbouw, bezocht dinsdag het glastuinbouwcomplex van de Universiteit van Wageningen (WUR). De politicus wilde met eigen ogen zien hoe die Dutchies het voor elkaar krijgen om na de VS de grootste landbouwexporteur van de wereld te zijn. ,,Maar dat stikstofprobleem is voor jullie wel een uitdaging.’’

Een Amerikaanse minister uit de regeringsploeg van president Trump die alles wil weten over duurzame glastuinbouw. Dat vonden ze zelfs bij de Universiteit van Wageningen bijzonder. En dus kreeg Sonny Perdue (73) vandaag in het kassencomplex van de universiteit in Bleiswijk alle ruimte om te vragen hoe die Nederlanders dat toch flikken: met zo weinig ruimte, zo efficiënt landbouw bedrijven. 

Een bezoek aan het innovatieve kassencomplex stond aanvankelijk niet in het Europese reisschema van de uit Georgia afkomstige landbouwminister. Maar Perdue wilde per se met eigen ogen zien wat de laatste ontwikkelingen zijn in de glastuinbouw. Hij kreeg gezelschap van onder meer minister Carola Schouten, de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en WUR-baas Louise Fresco. 

Klimaatneu­tra­le landbouw is hoe dan ook de toekomst.

Constructie

,,Bij mij thuis in Georgia staan meerdere kassen waarin groente en fruit worden geteeld. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor de constructie van deze complexen. Elke keer als ik vragen had, werd ik doorverwezen naar ‘the Dutch’.  Nou, hier ben ik dan. Eerlijk is eerlijk, jullie zijn goed bezig. Wat ik hier in Bleiswijk aantref, is echt top of the bill. Op deze planeet wonen straks tien miljard mensen. Hoe gaan we die allemaal voeden? Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we op zoek naar manieren om efficiënter en duurzamer voedsel te telen. Ook in de VS. De techniek die onder meer door Wageningen Universiteit in Bleiswijk wordt ontwikkeld om klimaatneutraal te werken, is voor ons zeer interessant. Het is hoe dan ook de toekomst.’’ 

Perdue geeft geen reactie op de opmerking of de Chinezen deze technologie ook ‘mogen’ importeren. De Amerikaan, gekleed in een spencer met het logo van zijn staat Georgia, gaat wel in op de stikstofproblematiek in Nederland. ,,Dat is zeker een uitdaging. Circulaire landbouw lijkt mij een goed antwoord op dit vraagstuk. En ik verwacht ook veel van data. Data die ons precies kunnen vertellen wanneer en op welke plekken we het beste gewassen kunnen planten.’’

Klimaatneutraal

Efficiëntere landbouw. Daar zijn de honderd medewerkers van Wageningen Universiteit elke dag mee bezig in Bleiswijk. Perdue had de eer KAS2030 te openen, een klimaatneutrale kas waar wordt geëxperimenteerd met fossielvrij (zonder gas) en emissieloos telen, inclusief minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hergebruik van water. 

,,We vangen het water dat de planten krijgen op in goten. Zo kunnen we het opnieuw gebruiken. Daarnaast experimenteren we met LED-verlichting. We merken dat aardbeien het bijvoorbeeld heel goed doen op lichtroze LED-licht. Gerbera’s gedijen weer beter met feller licht en we hebben ontdekt dat fresia’s veel harder groeien met dit licht, ze zijn zes tot acht weken sneller volgroeid dan normaal. Zo kun je veel vaker oogsten. We testen dat nu ook met frambozen, typisch een gewas waar steeds meer vraag naar is. Als we dit fruit ook in de winter onder glas kunnen telen, hoeven we dit product niet langer uit andere landen te halen. Scheelt ook weer CO2’’, aldus WUR-onderzoeker Frank Kempkes. 

Perdue absorbeert alle indrukken en informatie, eet nog een paar lokaal geteelde aardbeien en meldt dat vooral de snijbloemen en komkommers zijn interesse hebben. ,,We willen graag handel blijven drijven met de Nederlanders, maar aan de andere kant willen we ook zelfvoorzienend zijn. De technologie die hier wordt getest, is voor ons hoe dan ook interessant. Het komt de productiviteit ten goede en het gebeurt ook nog eens duurzaam.’’

Sonny Perdue, de Amerikaanse minister van Landbouw, opent samen met zijn Nederlandse collega Carola Schouten KAS2030, de nieuwste klimaatneutrale kas van de Universiteit Wageningen in Bleiswijk.